Фото стая

  • Реклама
  • Празници
  • Архитектура
  • Видео
  • Рожден ден
Какво предлагаме:
Качественото представяне на Вашия бизнес е от ключово значение за неговия успех.Продукт показан в правилната среда и по правилен начин създава емоция и желание,показва статус и качество.От подобен тип фотографии клиента лесно може да улови стойноста на вашия бранд,да разбере какво влагате от себе си в създаването на продукта или услугата.Затова е важно фотографа да се запознае с Вашия бизнес и насоченоста му и заедно с Вас да създаде най-адекватното му представяне.Този тип фотографии могат да бъдат използвани за каталози,флайъри,билборди,онлайн представяне,брандиране на автомобили или обекти и др.
Цени и услуги:
Предварителна среща и детайлен разговор целящи запознаване с Вашия бизнес.Планиране,обмяна на идеи,важно е да се знае за какво ще бъдат използвани кадрите,към кого ще бъдат насочени,какъв характер и емоция да носят,в каква среда ще се снимат,ще имат ли нужда от специален реквизит,рекламни материали,модели и други подробности съпътстващи снимачния процес.На база тези критерии се изготвя оферта към Вас.
This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Content is protected. Right-click function is disabled.